I Krokoms kommun kommer högstadieeleverna på prov erbjudas möjlighet att ta jägarexamen, på skoltid. Jaktföreningen HareBra ligger bakom initiativet och kommunens politiker nappade på förslaget.

Jaktföreningen HareBra, som Allt om Jakt & Vapen jagat tillsammans med under hösten 2019, består av cirka 90 jagande pensionärer, för att säkerställa en nyrekrytering till jägarkåren lade man ett förslag till kommunen om att erbjuda kommunens högstadieelever möjlighet att ta jägarexamen på skoltid. Förutom ambitionen att få fler ungdomar att upptäcka jakten menar man även att studierna gynnar förståelsen för andra ämnen som till exempel biologi och ekologi.

Kommunens tjänstemän ansåg att initiativet skulle införas på prov i en av kommunens skolor, men kommunpolitikerna gick ett steg längre och införde möjligheten i kommunens samtliga högstadieskolor, dock på prov under ett år.

– Vi arrangerar ungdomsläger varje höst tillsammans med Jägareförbundet i Krokom och det är väldigt populärt. I höstas var det 40 ungdomar som deltog, så jag tror att det här kommer att bli ett attraktivt alternativ, säger Rune Jönsson, ordförande i HareBra.