Under förra säsongen samlades 300 spillningsprover in av jägarna. En av dessa prover avslöjade en fjärde individ i ett revir vilket gjorde att man kunde säkra en föryngring.

Det enskilda provet gjorde alltså att stammen kunde räknas upp med tio individer. Inventeringen kommer pågå till och med den 31 mars och provkit finns bland annat att få tag på via Länsstyrelsen och Jägareförbundet lokalt.

För mer information: https://jagareforbundet.se/vilt/rovdjursinventering/varg/spillningsinventering/