Byaföreningen samt en privatperson har ansökt om skyddsjakt på varg i Lingbo, Hälsingland. Länsstyrelsen avslår dock ansökningarna.

Ett angrepp på tamdjur skedde under juli månad och i övrigt hänvisar byaföreningen till att vargarna som setts i området skapar stress och psykisk ohälsa bland innevånarna. Enligt SVT.se ger dock Länsstyrelsen avslag på ansökningarna med motiveringen att det endast skett ett angrepp under innevarande betessäsong och att de tamdjuren inte var inhägnade med rovdjursstängsel. Gällande byaföreningens oro för vargarna menar man att vargarna i området inte har uppvisat något närgånget eller på annat sätt olämpligt beteende.