Nu när jaktsäsongen har börjat och älgjakten närmar sig ber SVA och Jordbruksverket jägarkåren att hålla ögonen öppna efter självdöda eller sjuka vuxna älgar, kronvilt, och rådjur.

Även trafikdödade vuxna djur av dessa arter kan få ingå i övervakningen. Hjortvilt som visar typiska tecken på CWD, avmagringssjuka hos hjortdjur (se faktarutan) är av särskilt intresse att undersöka på SVA, detta gäller även dovhjort.

Nationell övervakning

Önskat antal prover och tabell över hur det går med övervakningen per län eller kommun kan följas på www.cwd.se. Övervakningen av CWD har i år påvisat de två första fallen av CWD i Sverige, hos två äldre älgkor i Norrbottens län. I Arjeplog och Arvidsjaur där älgarna hittades genomförs från i år en särskild utökad provtagning på vuxna älgar som fälls i älgjakten, och vuxna renar som slaktas.

Så här kan du bidra

Kontakta SVA om du träffar på ett fall som kan vara aktuellt att provta. De prover vi behöver är hjärnstammen och två käklymfknutor från huvudet. Instruktioner och filmer om provtagning finns på www.cwd.se. I vissa fall kan hela skallen skickas in efter kontakt och samråd med viltveterinär på SVA. Vi skickar ut provtagningsmaterial och instruktioner på hur man tar ut provet. Ersättning för insänt användbart prov kan begäras från Jordbruksverket.

Rapportera fynd

rapporteravilt.sva.se är ett onlineformulär för att rapportera in sjukdomar och fynd hos vilda djur till SVA.

Kontakt SVA

För provtagningsmaterial för CWD: Telefon 018-67 40 00, epost vilt@sva.se se gärna till att ha provtagningskit redo hemma innan jakten.

All information om övervakningen, sjukdomen och provtagningen finns på vår webbplats.

www.cwd.se

Tack för rapporter och hjälp med att kartlägga den allvarliga sjukdomen CWD.

Fakta CWD

CWD står för Chronic Wasting Disease, på svenska avmagringssjuka hos hjortdjur. Sjukdomen orsakas av prioner, ett sjukligt felveckat kroppseget prionprotein. Dessa prioner upplagras framförallt i hjärnan under många månader och orsakar med tiden mer och mer skador på hjärnan. CWD drabbar bara hjortdjur, men är alltid dödlig för de som får sjukdomen. Det finns ingen behandling eller vaccin för CWD.

 Typiska tecken på CWD i sent stadium är utbredda hjärnskador vilket leder till avmagring när djuret inte klarar av att föda sig. Tecken på hjärnskador hos hjortdjur är exempelvis

  • Avmagring
  • Ökad salivering och urinering
  • Beteendestörningar
  • Huvudskakningar, vinglighet/cirkelgång

Dessa är några av de typiska symtom som kan uppträda hos djur drabbade av CWD.