Skogsstyrelsens rapport om viltskadornas kostnader för skogsbruket och samhället innehåller enligt Jägareförbundet många frågetecken och direkta felaktigheter.

Jägareförbundet har själva granska rapporten och hävdar att kostnaderna ligger betydligt närmare noll kronor än de 7,2 miljarder som Skogsstyrelsen kommit fram till. Förbundet har även låtit en oberoende nationalekonom granskat deras siffror och får stöd i sina beräkningar.

Jägarförbundets generalsekreterare, Bo Sköld, uppmanar Skogsstyrelsen att dra tillbaka rapporten och menar att den innehåller allt för många tveksamma beräkningar för att kunna användas.

Läs Skogsstyrelsens rapport här

Läs Svenska Jägareförbundets beräkningsmodell här

Källa: Svensk Jakt