I förra veckan berättade Allt om Jakt & Vapen att LRF gjort polisanmälningar beträffande olaglig utsättning av vilt på Öland. Jägarna på Öland ställer sig dock kritiska till detta eftersom de menar att man ska vårda de arter som nu finns på ön.

– Vi ställer oss förstås inte bakom någon form av olaglig utsättning, säger Erica Lindquist, ordförande i Mörbylånga jaktvårdskrets.

– Men från vårt håll blir vi bekymrade när LRF vill utrota de här arterna som nu finns på Öland och som är en del av Sveriges fauna. Man ska vårda och förvalta de viltstammar som finns och de ingår också i den biologiska mångfalden och borde inte ses som ett hot. För oss är det viktigt med stammar av hög kvalitet snarare än kvantitet, säger Niclas Niklasson, ordförande i Borgholms jaktvårdskrets.

– LRF:s medlemmar är de största markägarna och har man en dialog med sina jägare borde stora skador kunna undvikas. Det finns alltid möjlighet till skyddsjakt på specifika platser om man drabbas, säger Erica Lindquist.

– Rent trafikmässigt är inte kronhjorten något stort bekymmer. För de är väldigt skygga och håller sig helst borta från vägarna. Störst problem är det för skogsbönder då de barkar av träden, säger Niclas Niklasson.

Polisen har valt att inte gå vidare med ärendet eftersom bevisningen är bristfällig.

Källa: ja.se