Efter Naturvårdsverkets beslut om att det inte kommer att bli någon licensjakt på varg kritiserar nu Jägarnas Riksförbund inventeringsmetoden. 

Förbundet menar att metoden inte visar några tecken på att spegla verkligheten och att den har sin vetenskapliga grund i förutsättningar som inte stämmer överens med dagens vargstam. 

– De dåliga inventeringarna lägger grunden till sådana här beslut och är det största problemet i vargförvaltningen, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande. 

– När nu Naturvårdsverket tar bort möjligheterna att förvalta vargstammen genom licensjakt försvinner den sista spillran av förtroende som har funnits för myndigheterna i rovdjursfrågan, fortsätter Solveig Larsson. 

Jägarnas Riksförbund anser att det enda rimliga är att tillåta licensjakt för att förebygga problem samt minska stammarna. De menar att det inte är hållbart att dem enda vargarna som får skjutas är de som redan orsakat skada.  

– Nu återstår bara för de som bor i vargområden att invänta tillräckligt många rivna får eller hundar för att ha möjlighet att få skyddsjakt för att påverka sin situation. Så ska det bara inte få gå till, avslutar Solveig Larsson i pressmeddelandet. 

 

Foto: Johan Olsson/arkivbild