Den 5 oktober upptäcktes att Naturvårdsverkets IT-system varit utsatt för ett dataintrång vilket enligt Dagens Nyheter kan vara ett av de hittills största IT-attackerna mot en svensk myndighet. Intrånget hade skett redan fyra dagar innan utan att Naturvårdsverket hade uppmärksammat det.

Ett antivirusprogram hade larmat om att en skadlig kod hade hittats inom Naturvårdsverkets datasystem men det var då loggfilerna granskades som man upptäckte att stora mängder data hade stulits från Naturvårdsverket och att intrånget var värre än vad man först befarade. Till Dagens Nyheter säger Håkan Svaleryd som är avdelningschef på Naturvårdsverkets förvaltningsavdelning att stora mängder information har kopierats från myndigheten och sedan landat på en server i USA.

På myndigheten finns bland annat omfattande register över jägare, med personuppgifter och data om registrerade jaktkort och jägarexamen. Myndigheten kan inte utesluta att dessa uppgifter nu har kopierats och kommit i olaga händer.

Naturvårdsverket vet inte i nuläget vem eller vilka som ligger bakom dataintrånget och om det rör sig om främmande makt eller en kriminell organisation. Myndigheten vill heller inte kommentera om det inkommit krav på någon lösensumma för att myndighetens filer ska låsas upp.