Gymnasie- och högstadieelever i Jämtlands och Västernorrlands län får för 15:e året i rad möjlighet att läsa Jägarskolan på skoltid.

I ett pressmeddelande meddelar Jägareförbundet Mitt Norrland att man i samarbete med Holmen, Norrskog, Persson Invest Skog, Stora Enso, Prästlönetillgångarna i Härnösands stift Svenska Kyrkan och Sveaskog även i år erbjuder möjligheten till skolorna. Samarbetet ska hittills ha bidragit med böcker och fortbildning till skolorna för cirka 2,2 miljoner kronor.

”Vi är mycket glada över att vi återigen fått till ett samarbete så att vi kan erbjuda skolorna detta, det här är ju ett unikt samarbete då det inte genomförs någon annanstans i Sverige” säger Gun Fahlander, ordförande för Jägareförbundet Mitt Norrland.

”I Mellannorrland har många naturen in på knuten. Att många skolor ger möjlighet till ökad förståelse för natur och jakt är viktigt för hela samhället, hur kan vi både bruka och bevara. Att vi också kan samarbeta och erbjuda ledarna/lärarna fortbildning ger bra kvalité på undervisningen”, säger Joachim Söderberg, jakt och fiskekonsulent på SCA.