Jägare i Karesuando är kritiska till hur Länsstyrelsen i Norrbotten har agerat i frågan om att samebyn Könkämä vill minska markerna där fem jaktlag bedriver upplåtelsejakt på älg. De anser att Länsstyrelsen agerande har varit ensidigt. 

– Halva området försvinner.  Det är mycket kalfjäll det som blir kvar och den jaktbara marken är inte så mycket. Det är mycket torra marker och där är det inte direkt älgbärande mark. Utan det är de här våtmarkerna som är älgmarker, säger Mikael Siikavuopio till SVT Nyheter Norrbotten

Nicklas Tuorda, jakthandläggare på Länsstyrelsen menar dock att jägarna inte ska vara oroliga. 

– Det är samebyns önskan om hur områdena ska se ut som de har ritat på en karta i samband med ett möte hos oss, säger Nicklas Tuorda, jakthandläggare. Vi har vi inte överhuvudtaget kollat på vilken typ av mark det är. Meningen är inte att någon ska tappa sin jakt och det kan inte vara så att vi minskar områdena och gör områdena till ojaktbara så att man i praktiken tappar jakten. Det är inte det som är tanken från Länsstyrelsens sida, säger han till SVT Nyheter Norrbotten.

Vidare menar Niklas Tuorda att ärendet är en ny fråga för Länsstyrelsen och att det är ett komplext ärende de inte stött på förut. 

Jägareförbundet är kritiska till Länsstyrelsens handläggning och menar att det är brist på dialog. 

– Det tog några månader att få ett möte med länsstyrelsens handläggare för att diskutera sakfrågan. Det har inte inneburit någon tydlig utgång i ärendet. Alla jägare är lika oroliga för framtiden fortfarande, säger Terje Raattamaa, Jägareförbundet till SVT Nyheter Norrbotten

Jakthandläggare Niklas Tuorda menar att ambitionen är att ett besked i frågan ska komma innan höstens jakt. Könkämä sameby vill inte kommentera ärendet förrän Länsstyrelsens beslut meddelats.