Sveriges sydligaste järvföryngring är nu bekräftad, en hona med ungar har fastnat på Länsstyrelsens kamera i Molkom, södra Värmland.

Länsstyrelsen i Värmland har sedan i vår gjort försök med en kamerafälla för järv i inventeringssyfte. Försöket har slagit väl ut och förutom tre, fyra olika ensamma järvar har nu alltså även en hona med två ungar fångats på bild, rapporterar Svensk Jakt.

Detta är den sydligaste bekräftade järvföryngringen i landet hittills.