Naturvårdsverket har fastställt nya miniminivåer för järv i landet. Beslutet innebär ingen förändring i totalantal, däremot ser fördelningen annorlunda ut mot för föregående beslut.

Järven sprider sig söderut i skogslandet och därav förskjuts nu fördelningen mellan det norra och mellersta förvaltningsområdet en aning. Den totala miniminivån för landet ligger kvar på 600 individer (96 föryngringar) men i det norra förvaltningsområdet minskar nivån från 93,5 till 89 föryngringar, medan de i mellersta förvaltningsområdet ökar från 2,5 till 7. Detta framgår av ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

Fördelning på länsnivå

Norra förvaltningsområdet89
Norrbotten:36
Västerbotten:21
Västernorrland:3
Jämtland:29
Mellersta förvaltningsområdet7
Dalarna:4
Gävleborg:2
Stockholm:
Uppsala:
Värmland:1
Västmanland:
Västra Götaland:
Örebro: