Karl Hedin får inte tillbaka sina vapen eftersom Förvaltningsrätten i Falun går på polisens linje och godkänner beslagtagandet av hans vapen. Under förra månaden hävdes ett tidigare tingsrättsbeslut om beslagtagande av vapnen. Detta efter att miljöåklagaren Lars Magnusson backat gällande misstankarna om tjuvjakt av en varg förra året.

Men kort efter det att Svea hovrätt hävt tingsrättens beslut beslagtogs industrimannens vapen igen med motiveringen att hans vapenlicens sannolikt kommer att återkallas.

Detta beslagtagande godkänns nu alltså av förvaltningsrätten i Falun. I beslutet skriver förvaltningsrätten:

”Karl Hedin har inte framför något som ger domstolen skäl att göra en annan bedömning än polisen och att det ligger i sakens natur att utredningen som ligger till grund för beslagtagandet inte är lika fullständig som en utredning som ligger till grund för åtal eller återkallelse av vapentillståndet. Förvaltningsrätten ansluter sig därmed till Polismyndighetens bedömning att det är sannolikt att Karl Hedins tillstånd att inneha vapen kommer att återkallas och att särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande”.

Utredningen om grovt vapenbrott pågår fortfarande. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas.

Källa: di.se