Under perioden 1 mars till den 20 augusti råder sådan tillsyn över hundar (men det gäller även katter) att de hindras löpa lösa i marker där det finns vilt. Något som ofta benämns koppeltvång. Det innebär inte att hunden måste vara fysiskt kopplad men din kontroll över hunden måste vara på ett sådant sätt så att det kan betraktas som ett osynligt koppel. Ska den vara ”okopplad” så behöver den med andra ord vara extremt lydig och följsam.

Nu kan det finnas vissa kommunala skillnader som du som hundägare måste känna till kring vad som gäller i just den kommun som du och hunden vistas. Det kan även finnas skillnader när det gäller vissa områden och platser där det alltid är koppeltvång, hunden får alltså inte vara lös överhuvudtaget, fast du har en lydig och följsam hund, så kallad strikt tillsyn. Det gäller exempelvis i alla naturreservat. Sedan kan det även finnas områden där det råder helt hundförbud som exempelvis vid vissa lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser om inte annat anges. För att veta mer vad som gäller i den kommun man vistas i kan man kontakta det lokala Miljö- och Hälsoskyddskontoret eller Länsstyrelsen.

Men bra att känna till är att generellt får en hund aldrig, även om inte det inte föreligger strikt koppeltvång, springa lös okontrollerat.

Men även om det råder ”koppeltvång” så finns det ändå några undantag. Exempelvis får jakthundar användas i samband med lodjursjakt fram till den 31 mars och för hundar som förföljer räv fram till den 15 mars. Har man en stående fågelhund får jaktträning bedrivas fram till den 15 april om man tränar sin hund söder om Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län. I dessa tre nämnda län samt i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens samt Norrbottens län får stående fågelhundar jakttränas till och med den 30 april. Särskilt behöver tilläggas att sådan träning endast får ske om man har jakträttsinnehavarens medgivande på området där man jakttränar sin hund.

Nu när vattnet successivt blir varmare och varmare så vill man kanske börja bada och kanske simträna sin hund. Då har man enligt allemansrätten rätt att vistas och bada med sin hund överallt där det inte finns ett förbud över att hundar inte får vistas där, vilket ofta gäller vid allmänna badplatser. Varken markägaren eller någon annan får hindra dig från att bada med din hund i övrigt.
Som markägare eller annan badbesökare så har man bara rätt att utestänga dig och din hund om ni vistas på bryggor och tomtmark. För att kunna förbjuda dig från att bada med din hund, vilket innebär att allemansrätten upphävs delvis, så måste markägaren göra badplatsen till en allmän badplats och uppfylla de krav som ställs på en sådan. Vid badplatsen måste då göras vattenprovtagning, området ska vara skyltat samt att det även finns livräddningsutrustning på plats.

Men även vid bad och simträning med hund måste man som hundägare ha full tillsyn över sin hund så att den inte i vattnet drabbas av plötslig olydnad och inte går att kalla in när den exempelvis börjar simma efter en nykläckt andkull.

Många passar på att jaktträna sin hundar under vår och sommar med exempelvis spår- och apportträning, både på land och i vatten. Men bedriver man någon form av träning med hund i skog och mark så måste alltid mark- och jakträttsinnehavaren gett sin tillåtelse till det innan, oavsett när på året träningen bedrivs.