Länsstyrelsens viltkamera har registrerat en varg som är så pass kraftigt angripen av skabb att päls saknas på vissa delar av vargens kropp. 

Innan beslut om skyddsjakt tas kommer Länsstyrelsen att följa utvecklingen. 

– Vi avvaktar och håller djuret under uppsikt. Även om djuret är hårt angripet så ska man kanske inte förhasta sig. Det finns ju exempel på djur som klarat sig och tillfrisknat, säger Johan Varenius, Lässtyrelsen Sörmland till Södermanlands Nyheter

 

Foto: Johan Olsson/arkivbild.