Misstanke om etablering av den invasiva arten kungsfasan i trakterna kring Högsby och Mönsterås har lett till att Naturvårdsverket gett Länsstyrelsen tillåtelse att jaga dem.

Två exempel på främmande arter som inte stoppades i tid är lupin och skogssnigel. Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket menar att man inte vill chansa då man vet vad som kan hända om en främmande art etablerar sig. Vidare menar Naturvårdsverket att det inte finns någon anledning till att inte tillåta jakt. Tillståndet ger rätt för Länsstyrelsen att skjuta 20 fåglar, men man har inte tagit något beslut från Länsstyrelsen på om det blir någon jakt på kungsfasanerna.

Kungsfasanen kan störa faunan och konkurrera med andra fåglar då den är mer aggressiv än en vanlig fasan och är en revirstark fågel. Under förra året kom det in olika rapporter om att kungsfasan setts på olika platser, så det handlar troligen inte bara om en individ. Lina Tomason, biolog vid Länsstyrelsen i Kalmar län, säger att de inte fått in några rapporter i år, varpå man inte vet om de fortfarande finns kvar.

Källa: SVT nyheter, Småland