Naturvårdsverket fattade den 9 maj ett femårigt beslut om att Jämtlands län årligen ska ha cirka tio vargar i länet. Beslutet går emot det förslag som samverkansrådet i norra rovdjurs­förvaltnings­området lämnat in, ett förslag som säger att det inte ska finnas så kallade vargföryngringar i de tre norrlänen som har renskötsel. Skälen till begäran om omprövning handlar därför om renskötselområdet och det rovdjurspolitiska målet att ingen sameby ska ha mer än tio procent renar som skadats eller dödats av rovdjur.

De tre samebyarna som främst berörs av beslutet är Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen. Där kommer det inom kort att skrivas avtal om renbete inom det område som berörs av två dokumenterade vargföryngringar (på gränsen mellan Gävleborg och Jämtlands län). Avtalen kommer att innebära att området blir renskötselområde och Länsstyrelsen anser att det inte finns någon möjlighet att kombinera renskötsel och varg i samma område.Det sammanlagda rovdjurstrycket är mycket högt i Jämtlands län, ett faktum som stöds av inventeringsresultat för björn, järv och lodjur.

– Vi vill därför att Naturvårdsverket ska handlägga ärendet på nytt, där hänsyn tas till toleransnivån utifrån det totala rovdjurstrycket och det faktum att området inom kort är renskötselområde, säger landshövding Jöran Hägglund.

Källa: Länsstyrelsen i Jämtlands län