Länsstyrelsen i Kalmar har nu fått tillstånd att bevaka rovdjur med viltkameror. Länsstyrelsen ansökte om tillståndet på grund av att det kan vara svårt att spåra exempelvis lodjur under snöfattiga vintrar då grundinventeringsmetoden bygger på att det finns spårsnö, skriver SVT Nyheter Småland

Förhoppningen är att allmänheten ska hjälpa till genom att registrera sina observationer av stora rovdjur på webben. 

Länsstyrelsen måste ha godkännande från markägaren innan en kamera sätts upp. Kameran får heller inte sättas upp på en plats som regelbundet kan förväntas användas av allmänheten.