När det är dags för den beslutade licensjakten på varg den 2 januari, möter jägarna i Västra Götaland en oväntad utmaning. Trots att Länsstyrelsen har det nödvändiga hjälpmedlet, lapptyget, vägrar de att låna ut det. LRF Västra Götaland ställde frågan och fick ett nej, vilket har lett till att de nu tar saken i egna händer.

– Vi är oerhört besvikna på att Länsstyrelsen i Västra Götaland inte lånar ut de lapptyg de har, för att underlätta för jägarna. Särskilt med tanke på att Länsstyrelsen i andra delar av landet gjort det. Det är ingen kostnad för dem och jägarna skulle ha betydligt lättare att utföra sitt uppdrag om de har tillgång till det. Dessutom är det ju inga djur ute på bete nu, vilket gör att lapptygen inte behövs på annat håll för att skydda tamboskap, säger Sofia Karlsson, regionordförande för LRF Västra Götaland.

Länsstyrelsen har bestämt att licensjakten på varg ska genomföras, och lapptyget används traditionellt som ett hjälpmedel för att underlätta jakten. När LRF Västra Götaland försökte bistå jägarna genom att fråga om möjligheten att låna lapptyg av Länsstyrelsen, blev svaret negativt. En beslutning som har mött kritik från LRF, som nu har agerat själva.

– Vi tycker att det är märkligt att de säger nej. Inte minst med tanke på att vargen enligt jaktförordningen är statens vilt och att statens roll i förvaltningen av varg är större än för de flesta andra arter, varpå jakten kommer äga rum under unika omständigheter. För att den av Länsstyrelsen beslutade licensjakten av varg skall kunna genomföras är vi beroende av jägare som genomför jakten. Vi är mycket tacksamma för jägarna som kommer att delta och vi vill gärna underlätta för dem. De gör ett jättejobb för våra medlemmar och förhoppningsvis minskar vargangreppen på tamboskap nästa år, men då måste jägarna få förutsättningar att lyckas, säger Sofia Karlsson.

För att säkerställa att jägarna har rätt utrustning för licensjakten, har LRF Västra Götaland investerat i 2 kilometer lapptyg som jägarna nu har möjlighet att låna. Lapptygen har nyligen överlämnats till jägaren Hampus och hans jaktkamrater, som nu kan använda det under den kommande vargjakten. En handling som visar på det lokala engagemanget för att stödja jägarna och säkerställa att jakten kan genomföras på ett effektivt sätt.

– Det var självklart för oss på LRF att köpa in lapptyg så att Hampus och hans jaktkamrater på bästa sätt kan genomföra den beslutade licensjakten. Det är mycket tråkigt att Länsstyrelsen nu valt att inte låna ut sina resurser utan låter lapptygen ligga i ett förråd och samla damm istället för att underlätta jakten för jägarna, avslutar Sofia Karlsson, regionordförande.

Läs mer här om pressmeddelandet från LRF