Fem vargar sköts under skyddsjakt i Jämtlands län, söder om Östersund. Nu har Länsstyrelsens personal blivit hotade.

Skyddsjakten ska ha skapat upprörda känslor och ett anonymt hot ska ha kommit in till Länsstyrelsen. Hotet ska enligt Henrik Hansson, viltchef på Länsstyrelsen Jämtland, ha varit riktat mot personal som hanterar rovdjursfrågor och innehållit beskrivningar om vad man vill ska hända med beslutsfattare, handläggare och annan personal som varit inblandade i skyddsjaktsbeslutet.

– Man blir ju påverkad. Då är det viktigt att påminna sig själv om att ”jag är tjänsteman på jobbet men när jag går hem så här jag hemma”, säger Emma Andersson, vilthandläggare, till Sveriges Radio.