Mjölkbonden Lars-Göran Larsson i Hylte har under vårvintern haft täta besök av flertalet vildsvin som har bökat upp hans vallodlingar. Grisarna sprang runt på sammanlagt 50 hektar, varav 5 totalförstördes. Lars-Göran Larsson sådde sedan på nytt, men då kom vildsvinen tillbaka igen, skriver ATLwild-boar-1797731__340

I nuläget har vildsvinen inte varit där och bökat upp marken, dock räknar Lars-Göran Larsson med att de kommer att komma tillbaka till hösten igen. 

Liksom många andra lantbrukare har Lars-Göran Larsson tagit hjälp av jägare som vakar över markerna och skjuter vildsvinen. Hittills har 25 grisar skjutits på hans mark med Lars-Göran Larsson menar att detta ändå inte är något lösning och att det skjuts för få vildsvin. 

– Det är inte roligt längre. Jag vet aldrig när marken är förstörd, det kan gå 30 dagar utan att det händer något och så plötsligt en dag så har vildsvinen varit framme igen. Det är int ekonomin som knäcker en, det är grisarna, säger han till ATL.

Lars-Göran Larsson är inte den enda lantbrukaren i Hylte som har tröttnat på vildsvinens framfart. Förra våren bestämde sig en annan mjölkbonde att lägga ner verksamheten och vildsvinsangreppen var en stor bidragande faktor.