Jordbruksverket meddelar att det införs ytterligare lättnader i de restriktioner som gällt i området i Västmanland som påverkats av afrikansk svinpest. Till följd av en ny riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tillåts allmänheten nu att röra sig mer fritt i skog och mark, medan flera skogsbruksaktiviteter också tillåts i det smittade området.

De nuvarande besluten om zonindelning, som reducerade det smittade området till en kärna och en yttre zon med olika restriktioner, har varit gällande sedan den 30 november förra året.

– Enligt vår bedömning så har inga vildsvin i området dött av afrikansk svinpest sedan slutet av september i fjol, och sedan dess pågår ingen smittspridning. Viruset som orsakar afrikansk svinpest är dock motståndskraftigt, i synnerhet under vinterförhållande med låga temperaturer. Det kan därför inte uteslutas att det finns smitta kvar i eventuella kadaverrester som ännu inte hittas, om än i begränsad omfattning. Risken för att sådan smitta ska spridas ut från kärnområdet bedöms dock som mycket liten, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

Efter en granskning av detta beslut, baserat på SVA:s senaste bedömning av smittläget, har Jordbruksverket bestämt att vissa restriktioner kan lindras. Dessa lättnader träder i kraft från och med torsdagen den 22 februari.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att vi inte ska ha kraftigare restriktioner än vad situationen kräver. Därför känns det väldigt bra att vi nu är i ett läge där vi kan lätta på flera av de restriktioner som haft stor inverkan på människor inklusive näringsidkare i området. Jag tänker inte minst på att det nu blir tillåtet att röra sig i skog och mark även i kärnområdet, samt att vi kan tillåta flera angelägna skogsbruksåtgärder i ytterområdet, säger Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär vid Jordbruksverket.

I kärnområdet kommer det nu att vara tillåtet att:

  • röra sig till fots, med cykel och häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, antingen ensam eller i små grupper
  • utöva sportaktiviteter såsom skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning, ensam eller i mindre grupper
  • jaga andra vilda djur än vildsvin, under förutsättning att eventuella hundar hålls i koppel eller lina.

I ytterområdet tillåts nu:

  • genomförande av vissa skogsbruksaktiviteter såsom avverkning, hämtning av virke och plantering
  • fri rörlighet till fots, med cykel och häst i skog och mark, samt på is och i sjöar utan begränsningar gällande antalet personer
  • arrangemang och deltagande i organiserade tävlingar och större träningspass i naturen utanför etablerade tävlingsbanor
  • jakt på annat vilt än vildsvin, under förutsättning att hundar hålls i koppel eller lina.

Vissa restriktioner kvarstår

Arbetet med att bekämpa afrikansk svinpest pågår fortfarande med smittskyddsavlivning och letande efter kadaverrester när snön smälter i kärnområdet. Vissa restriktioner kvarstår både i kärnområdet och i ytterområdet, till exempel förbudet mot skogsbruk i kärnan och vissa skogsaktiviteter i ytterområdet.

Situationen utvärderas kontinuerligt, och fler lättnader kan införas under våren och sommaren om bekämpningen fortskrider enligt plan och inga nya fall av afrikansk svinpest upptäcks. Först i oktober, förutsatt att ingen ny smittspridning sker, kan Sverige formellt deklarera sig fritt från afrikansk svinpest och alla restriktioner hävas.