Svenska Jägareförbundets faktabaserade och långsiktiga arbete har gett resultat då regeringen har gett ett beslut som möjliggör licensjakt på gråsäl.

– Ett positivt och välkommet beslut av regeringen. Sälstammarna idag är så stora att de orsakar allvarliga problem för fiske och miljö. Därför måste sälen förvaltas mer aktivt för att bland annat skapa förutsättningar för ett kustnära fiske, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet.

Under lång tid har enbart skyddsjakt på säl tillåtits och reglerna för skyddsjakten har återkommande förändrats. Det är dessutom ett komplicerat regelverk som har begränsat möjligheterna för jägarna att fälla tilldelningen.


– Reglerna har blivit bättre efterhand, men för att jägare ska lägga tid och pengar på att lära sig en ny jaktform måste jakten och förutsättningarna vara långsiktiga. Genom regeringsbeslutet skapas nu förutsättningar för att kunna reglera och förvalta sälstammarna, säger Hans Geibrink, ansvarig för kustjaktfrågor.

Svenska Jägareförbundet välkomnar beskedet att regeringen öppnar för licensjakt på gråsäl men påtalar samtidigt att det finns fler frågor som måste lösas.


– Vi ser all jakt som ett hållbart brukande. Vi hoppas att vi framöver också kan förvalta de andra sälarterna och få ett enkelt regelverk kring förvaltningen. Men den viktigaste ingrediensen för att skapa hållbarhet är tillvaratagande. Tyvärr försvann Sveriges undantag för handel med sälprodukter för antal år sedan. Detta förbud gör det omöjligt för jägare att sälja kött, skinn, sälolja eller andra produkter. Vi ser ett behov av att regeringen tillsammans med andra länder och aktörer driver den här frågan i EU och arbetar för att häva detta förbud. Då försvinner alla begränsningar för att skapa en sund viltförvaltning av sälen, säger Bo Sköld.

Källa: jagareforbundet.se