I lördags eftermiddag blev Kenny Anderssons luzernhane Zarro attackerad av lo söder om  Värnamo och skadades illa. Nu öppnar Länsstyrelsen i Jönköpings län för eventuell licensjakt på lodjur i länet nästa år eftersom det finns många djur, skriver Svensk Jakt

Länsstyrelsen har tidigare sagt att licensjakt kan bli aktuellt först när förvaltningsmålet på fem föryngringar har uppnåtts. Enligt de preliminära resultaten från vinterns inventeringar berörs Jönköpings län av åtta föryngringar. 

– Lite beroende på hur fördelningen blir med grannlänen har vi 6–6,5 föryngringar i vårt län, säger Linda Andersson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen till Svensk Jakt

Värnamo jaktvårdskrets kräver licensjakt på lodjur. Jägarna har konstaterat att det finns mycket lo i de södra delarna av länet. 

– Under en vildsvinsjakt i slutet av januari fanns det sju lodjur på ett område som inte var större än 1.000 hektar. Det rörde sig om en hona med två ungar plus fyra vuxna djur. Uppgifterna kvalitetssäkrades också av länsstyrelsen. Vi måste få börja förvalta lodjursstammen till kommande vinter, annars slutar det här riktigt illa, säger Fredrik Johansson till Svensk Jakt.

Även Jägareförbundet Jönköpings län stället sig bakom Värnamokretsens krav.