Under den gångna vintern har Länsstyrelsen utfört en spillningsinventering av järv i Norrbotten. Omkring 730 prover har samlats in, vilket är mer än vad som förväntades när projektet startade, skriver Sveriges Radio P4 Norrbotten

– Vi hade en målbeskrivning på 600 insamlade prover, säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen till P4 Norrbotten.

Att ha en bra bild av härvstammens storlek är mycket viktigt då rovdjursersättningen till samebyar baseras på den. Det är även viktigt för att kunna fatta bra beslut gällande förvaltningsbeslut, till exempel skyddsjakt. 

– Vi har analyserat runt hälften av proverna och det vi är intresserade av är att se om vi utifrån provet kan göra en individbestämning. Den så kallade träffkvoten på att kunna göra det ligger på mellan 75 och 80 procent, det är mycket bra, säger Alexander Wiginer till P4 Norrbotten

Vidare menar Alexander Wiginer att de kommer kunna dra mycket nytta av resultaten.

 

Foto: Johan Olsson