I en debattartikel som infördes i Aftonbladet den 6 april skriver John Widegren (M) samt Kjell-Arne Ottosson (KD) att en kommande regering som består av M och KD efter valet kommer att förändra rovdjurspolitiken vilket bland annat kommer att innebära en halvering av vargstammen.

Debattörerna lyfter de skador som den ökade vargstammen orsakade under 2020, som är det senaste året som Viltskadecenter studerat dödade och skadade tamdjur, vilket då uppgick till över 400 tamdjur, främst kor och får men även hundar. Idag vet man dessutom att antalet vargar uppgår över 400 individer vilket innebär att fortsatta angrepp på tamboskap och hundar kommer att öka. En växande vargstam innebär att verksamheter med tamdjur även fortsättningsvis kommer att åsamkas stora kostnader för skadade djur och man tvingas även till dyra åtgärder för att freda dem.

I sin debattartikel skriver John Widegren och Kjell-Arne Ottosson att de gemensamt vid ett regeringsskifte kommer att genomföra följande

• Mer än halvera vargstammen. Myndigheterna ska styras tydligt mot målet att antalet vargar ska vara i den nedre delen av intervallet 170–270. Licensjakten ska genomföras med betydligt högre tilldelning för att nå dit.
• Driva en linje om självbestämmande i EU. Rovdjurspolitiken ska inte styras från Bryssel. Sverige avgör vad som är en gynnsam bevarandestatus för vargen, och de nivåer vi anger till EU ska justeras ned. Vi ska även driva på för att klassificera om vargen från strikt skyddad till förvaltningsbar i art- och habitatdirektivet. Flera länder vill samma sak.
• Förändra reglerna för skyddsjakt. I dag krävs upprepade angrepp på hundar innan skyddsjakt kan ske. Riktlinjerna måste ändras så att skyddsjakt kan ske omedelbart efter ett angrepp.

Debattörerna lovar dessutom att säkerställa att jakten på statens mark är tillgänglig för alla som bor i Sverige, även jakten i norra Sverige.

Man vill även att jaktlagen moderniseras och att ordningen där Svenska Jägareförbundet ansvarar för jakt- och viltvårdens allmänna uppdrag ska återställas och att jägarnas pengar via det statliga jaktkortet inte ska gå till jaktfientliga organisationer.