Sedan den 27 april har 75 får dödats på olika fårgårdar i trakterna av Sjuhäradsbygden. Det har gjort att Länsstyrelsen tagit beslut om skyddsjakt på den varg som man bedömer ligger bakom attackerna. Det är genom DNA analyser som man har kunnat fastställa att det är en ensam kringströvande ungvarg från Sörmland som ligger bakom minst två av angreppen.

Till P4 Sjuhärad säger Nelly Grönberg som är rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland att de har tittat på händelseförloppet av fyra angrepp som skett från slutet av maj till slutet av juni och där det på flera av gårdarna varit stängsel av god kvalitet med hög spänning, men där vargen ändå har tagit sig in. Länsstyrelsen gör den bedömningen att den medvetet har valt att gå igenom landskapet och samtidigt gå in till får för att döda dem. Av den anledningen har därför Länsstyrelsen på eget initiativ tagit beslut om skyddsjakt.

Skyddsjakten är inledd och får bedrivas som längst fram till den 18 juli.