Under gårdagen debatterades vargen i Sveriges riksdag. Tidigare hade man i Miljö- och Jordbruksutskottet tagit ett beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att den svenska vargstammen ska minskas till 170 individer. Mot det förslaget har Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Liberalerna reserverat sig.

I gårdagens debatt lyfte Miljöpartiets utskottsledamot Maria Gardfjell att partiet ville avskaffa licensjakten helt på varg då den effekt på samexistens mellan människa och varg helt uteblivit vilket enligt henne skulle ha varit syftet med uppnåendemålet med licensjakten. Istället ska endast skyddsjakt få bedrivas på varg så att man tar bort de individer som har ett oönskat beteende. Maria Gardfjell lyfte även att Naturvårdsverket 2015 ansåg att vargens bevarandestatus låg på 1700 individer.

Maria Gardfjell ansåg att det förebyggande arbetet var viktigt för att toleransen till varg skulle öka för de som idag berörs av vargen. När det gällde skyddet för de lantbrukare som idag var drabbad av vargen så skulle deras marker i högre grad stängslas in vilket ska bekostas av staten, dessutom ska även staten via länsstyrelserna var de som med egen arbetskraft hjälper lantbrukarna att bygga rovdjursavvisande stängsel samt att specialutbildade hundar ska vakta lantbrukarnas djur på nätterna så att de inte behöver oroas över att vargen angriper deras betande djur nattetid.