För att underlätta för jägare som vill sälja vildsvinskött till konsumenter, öppnar Vildsvinspaketet upp för anbud från utbildningsanordnare. Syftet är att öka tillgången på vildsvinskött på marknaden, och nu är det möjligt för utbildningsinstitutioner att ansöka om bidrag för att arrangera de nödvändiga kurserna.

Vildsvinspaketet strävar efter att öka tillgången på vildsvinskött på konsumenternas bord genom att underlätta för jägare att sälja sitt vilt. Genom samarbete mellan fyra myndigheter, inklusive Länsstyrelserna, har en upphandling utlysts för att säkerställa tillgången på utbildningar när reglerna för försäljning är klara.

Anbuden för utbildningsplatser välkomnas fram till den 27 februari. Jägare kommer att krävas att genomgå vildsvinsutbildning samt vara utbildade viltundersökare för att kunna sälja vildsvinskött direkt till konsumenter. För att uppmuntra både jägare att delta i kurserna och utbildningsanordnare att arrangera dem, efterfrågar Länsstyrelsen Kronoberg nu anbud för ett antal utbildningsplatser.

Upphandlingen är nationell och riktar sig till utbildningsanordnare över hela landet. Anbudsgivare kan föreslå antingen lärarledd undervisning eller webbaserad utbildning. Oavsett format måste vildsvinsutbildningen godkännas av Livsmedelsverket innan den kan genomföras, likt dagens krav för viltundersökarutbildningar. Bidrag kommer att vara tillgängliga för de första platserna på utbildningen för att täcka kostnaderna.

Klicka in på SVA för vidare länkar till bland annat upphandlingen.