Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenska Jägareförbundet har tillsammans med Sveriges Jordägareförbund och Jägarnas Riksförbund har haft branschmöte med landsbygdsministern om den svenska vildsvinsstammen.

– Den ökande vildsvinsstammen orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Regeringen och jag vill med detta branschmöte ta ett helhetsgrepp kring frågan och föra samtal kring vad vi tillsammans kan göra för att begränsa vildsvinsskadorna. Jag är beredd att vidta åtgärder men det är lokalt och regionalt som arbetet i en konstruktiv anda måste ske, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Under året har regeringen tagit flera beslut som berör vildsvin. I våras beslutades det att tillåta termiska sikten för att effektivisera jakten på vildsvin. Jordbruksverket har fått i uppdrag att utreda om det finns behov av ytterligare förebyggande åtgärder för att hindra att sjukdomen afrikansk svinpest sprids till Sverige.

Källa: lidkopingsnytt.nu