Näringsdepartementet har skickat ut ett förslag på remiss om ändringar i jaktförordningen som gäller beslut om antalet tillåtna patroner vid björnjakt. Förslaget bedöms kunna leda till en lättare jakt på björn med fler patroner i magasinet. 

– Min förhoppning är att det kommer att bli lättare att få dispens att använda fler patroner om det behövs för att undvika incidenter mellan jägare och björn, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. 

I promemorian som nu har skickats ut på remiss föreslås det att det ska införas ytterligare en möjlighet att kunna ta beslut gällande dispens från förbudet att använda halvautomatiska vapen med fler patroner än två i magasinet. Dispensgrunden som föreslås går ut på att de förutsättningar som i dagsläget gäller för att besluta om licensjakt på björn även ska gälla vid myndighetsprövning av om det finns anledning till att bevilja dispens för fler patroner i magasinet. 

Det föreslås även att möjligheten om att besluta om dispens vid björnjakt ska flyttas från Naturvårdsverket till Länsstyrelsen i de fall Länsstyrelsen beslutar om jakten. Vidare ges även ett förslag om att myndigheternas dispensbeslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Remisstiden går ut 9 oktober 2017. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2018.