lofebruariEn djurhållare i Tärnsjö har ansökt om skyddsjakt på lodjur efter upprepade attacker i dennes hjorthägn, rapporterar SVT Nyheter Uppsala.
Man har gjort flera åtgärder för att stävja att lodjuret ska kunna ta sig in med har vid ett tillfälle varit verkningslöst då ytterligare hjortar har dödats.

Länsstyrelsen har varit i kontakt med Viltskadecenter (VSC) som tycker att beslutet bör avslås. Dessutom hänvisar man till det art- och habitatdirektiv som förbjuder jakt på bland annat björn, varg och lo.

Dessutom påpekar man att det inte skett några attacker sedan den 30 december efter att de sista åtgärderna satts in.

Beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten.