Den norska jägaren Olav Mølster har liksom många andra norska jägare jagat ripa norr om Östersund de senaste åren. Men i år fick Olav Mølster och många andra utländska jägare ställa in resan till Sverige, rapporterar Sameradion & SVT Sápmi.

I april beslutade regeringen att ändra på rennäringsförodningens § 3 så att småviltsjakten i första hand skulle upplåtas för svenska medborgare. 

Olav Mølster anser att det nya beslutet strider mot EU-rätten. Han vände sig då till Solvit, en nättjänst som kan hjälpa till om en EU-medborgare (även Island, Norge och Liechtenstein) upplever att ens rättigheter kränks av ett EU-land. 

Även Kommerskollegium har i ett yttrande i maj påpekat att den nya svenska lagstiftningen strider mot EU-rätten och dess principer på den inre marknaden. 

–  Det går att motivera handelshindrande regler. Men enligt de utvärderingar som gjorts så finns det inga negativa effekter av utländska jägare. Sveriges motivering för handelshinder är bristfällig och vi ser därför att det strider mot EU-rätten, säger Ulrika Båth Bertram, utredare hos Kommerskollegium till Sameradion & SVT Sápmi

Landsbygdsminister, Sven-Erik Buch, är dock övertygad om att regeringen kommer att stå fast vid sitt beslut. 

–  Absolut. Det finns liknande system i både Danmark och Finland. Jag känner mig trygg i vårt beslut, säger Bucht till Sameradion & SVT Sápmi.