Noskvalster förekommer i allra högsta grad som orsak till nosproblem och försämrat luktsinne, men det är viktigt att tänka på att det kan finnas många andra anledningar till att hunden inte presterar som

Symtomen är ofta ospecifika och subtila, men väldigt sällan allvarliga. Det kan vara försämrat luktsinne, nysningar, inåtdragningar, klåda i nosen eller lindrig snuva. Som nämnts tidigare kan man i ovanliga fall även se parasiten i eller på nosen, framförallt när hunden ligger och sover. Eftersom symtomen är ospecifika kan de också tyda på andra sjukdomstillstånd som infektioner, allergier och främmande föremål i nosen. Symtom som kan tyda på att det är något annat än noskvalster är till exempel nedsatt allmäntillstånd, trötthet, rikligt näsflöde, näsblod, smärta från nos­en eller feber.

I Sverige finns det endast ett läkemedel som är registrerat för behandling av just noskvalster, men det finns andra preparat, både i tablettform och spot-on, som också anses effektiva mot parasiten. Behandling av faktisk noskvalsterinfektion är ofta effektiv och det är väldigt god prognos för fullt tillfrisknande. Om hunden inte svarar på behandlingen händer det att man testar att behandla igen med ett annat preparat, men om hunden efter det fortsatt uppvisar symtom bör man överväga vidare utredning för att fastställa orsaken.