I helgen hade Svenska Älghundklubben, SÄK, sin årsstämma. Ett 60-tal delegater från rasklubbarna och från olika delar av Sverige samlades i Östersund där stämman genomfördes. Till ny ordförande för SÄK valdes Matts-Olof Mattson, som nu tar över efter den avgående ordförande Karl-Johan Bergmark. Under lördagen samlades stämman med att SÄKs avelskommitté ansvarade för en genomgång kring ögonlysning och olika ögonsjukdomar som man kan komma att behöva se upp med inom SÄKs raser. Förmiddagen fortsatte med att Anna Fors Ward föreläste om hundars mentalitet, en föreläsning som uppskattades av de församlade.

SÄK är idag en stark jakthundsklubb och har trots pandemin ökat medlemsantalet till att idag ha över 10 000 medlemmar vilket har varit möjligt genom det medlemsarbete som engagerade och aktiva medlemmar på lokal- och rasklubbsnivå genomfört.

Enligt Matts-Olof är de stora utmaningarna för SÄK, men även för alla andra jakthundsklubbar, frågorna kring rovdjursproblematiken, vikande älgstam men även kring de utmaningar som finns kring fjälljaktsfrågan. Frågor som jakthundsklubbarna måste försöka samverka kring då de är så pass viktiga och kan komma påverka möjligheten till löshundsjakt i framtiden.

Under det kommande verksamhetsåret kommer de nya jaktprovsregler att börja gälla från hösten och just nu pågår utbildning av domarna inför att dessa ska verkställas inför kommande jaktprovssäsong.

Arbetet med hittaalghund.se* kommer att fortsätta anpassas till såväl Norge men även Finland utifrån att det finns ett stort utbyte mellan länderna när det gäller avelsfrågor då hundar köps och säljs mellan länderna, och även kommer till start inom respektive lands jaktprovsverksamhet.

*reds anm. www.hittaalghund.se är nog en av de bättre avelssidorna för jakthundar som finns tillgänglig just nu och ett föredöme för andra jakthundsklubbar då den är lättnavigerad, pedagogisk och ger mycket information om individerna – släktskap, hälsa och jaktprovsresultat.