I slutet av förra året började länsstyrelsen använda en helt ny metod för rovdjursinventering runt om i landet. I Halland är det främst lodjursstammen som har observerats. Snöspårning är den vanligaste metoden men Halland är ganska snöfattigt så därför används övervakningskameror vid särskilda områden.
– I slutet av förra året satte vi ut den första kameran och vi har redan fångat viktig information på film, säger Martin Broberg, naturvårdshandläggare och inventeringsansvarig på länsstyrelsen.

Lodjursstammen ökar försiktigt
Katten på filmen tros vara en fullvuxen hane som kallas Lore. Den är märkt med ett halsband med sändare som tyvärr slutat fungera och därmed går det inte längre att säkerställa hans position.
Den senaste siffran på lodjursstammen i Halland är 3,5 familjegrupper (en familjegrupp = en hona med unge eller ungar under vinterhalvåret. Halvan kommer från att Halland delar en familjegrupp med angränsande västra Götalands län).

Kameraövervakning som ny metod
Förutom en exakt tidsangivelse kan en filmsekvens lämna mycket information om djuren. När flera kameror används på ett systematiskt sätt kan dessa förhoppningsvis komplettera den information som behövs för inventeringen. Redan efter några veckors användning har Länsstyrelsen lyckats filma två lodjur.
– Detta var över förväntan, erkänner Martin. Om det nu inte bara var nybörjartur så hoppas vi på att kunna utveckla metoden så att den kan bli riktigt bra.
Idag har Länsstyrelsen tillstånd att använda 20 kameror. Planen är att kunna bevaka ett intressant område under ett tag för att sedan flytta kamerorna till ett nytt område. Länsstyrelsen har rätt att sätta upp kameror i områden de vill bevaka, men tar alltid först en kontakt med markägare eller jakträttshavare. Ett nära samarbete inom älgskötselområden ser Martin som en bra möjlighet i framtiden. Risken att människor filmas bedöms som liten och inga kameror sätts upp där människor vanligtvis vistas.
– Platsen märks tydligt ut med skyltar om kameraövervakning samt kontaktuppgifter till myndigheten. Kameran utlöses sedan med rörelsedetektor så den filmar inte hela tiden. Den är också riktad mot en särskild plats och upptagningsområdet är inte så stort, säger Martin Broberg.