Två nya fall av harpest har upptäckts i Holm och Älvsered, Halland. Länsstyrelsen varnar nu jägare och boende.

Harpest, eller Tularemi, har senaste tiden blossat upp på flera håll i landet, nu senast alltså i Halland. Sjukdomen orsakas av en bakterie som främst sprids via kontakt med döda harar eller gnagare men också via myggor och fästingar. Influensaliknande symptom som feber, huvud- och muskelvärk kan vara tecken på att man drabbats.

Källa: Svensk Jakt

För aktuell spridningskarta se sva.se och klicka er vidare för mer information om sjukdomen.