Svenska rovdjursföreningen samt Nordulv har överklagat beslutet från förvaltningsrätten där rätten gav grönt ljus för årets licensjakt på varg. Beslutet som har överklagats är det beslut som förvaltningsrätten tog efter att Kammarrätten i Sundsvall återvisat ärendet tillbaka till förvaltningsrätten. Svenska Rovdjursföreningen och Nordulv anser att jakten ska inhiberas i avvaktan på dom men kammarrätten har nu tagit beslut att jakten inte ska stoppas i avvaktan på nytt domslut.

Kammarrätten har även fått in en överklagande från Jaktkritikerna där man begär att jakten ska inhiberas vilket kammarrätten ännu inte tagit ställning till.