Ett skelett från ett vildsvin har testats positivt för afrikansk svinpest (ASF) i Fagersta av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Trots att vildsvinet varit dött under en längre tid förändrar detta inte bilden av utbrottet.

Skelettet påträffades i det centrala området, där tidigare fall av ASF har dokumenterats. SVA har markerat det nya fallet på sin webbsida och det syns nu som en ny punkt på kartan och i tabellen över övervakningen av ASF. Skelettet är i ett tillstånd som tyder på att vildsvinet troligtvis har varit dött sedan sommaren 2023. Det är känt att viruset kan överleva länge i skelettdelar, så det är ingen överraskning att det påträffats.

– Då det handlar om ett djur som har varit dött länge påverkar det inte bilden eller bedömningen av utbrottet och vi har inga tecken på pågående viruscirkulation, säger statsepizootolog Karl Ståhl.

Nu när snön har smält är det återigen möjligt att utföra sökningar efter kadaver. Även om det för närvarande inte finns några tecken på pågående smittspridning är det viktigt att bekräfta detta genom en systematisk genomsökning av området. Det är även viktigt att identifiera och avlägsna äldre kadaver i markerna eftersom viruset kan överleva länge i dem och utgöra en risk om friska vildsvin kommer i kontakt med dem.

– När sökinsatserna kommer i gång ska vi inte bli förvånade om vi hittar fler positiva fall som varit döda en längre tid, avslutar Karl Ståhl.