Jämfört med 2015/2016 fälldes färre björnar under skyddsjakt jämfört med i år, vilket resulterar i att fler björnar får skjutas under licensjakten. Totalt 26 björnar får fällas i länet, uppger SVT Nyheter Västerbotten

Åtta björnar fälldes i samband med skyddsjakt i våras efter beslut från Länsstyrelsen och en björn dödades i samband med ett renangrepp i en hage. 

Licensjakten startar den 21 augusti. I år är även åtling tillåten som jaktmetod och utplacering av åtelmaterial får ske från och med den 15 juli. Åteln måste anmälas till länsstyrelsen som även måste godkänna åteljakten.