Den nyfödda valpen som boende och personal hittade i ett område norr om Lesjöfors och som Polisen omhändertog och avlivade, har nu analyserats av SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt, och det var en nyfödd vargvalp som hittats.

Även Grimsö forskningsstation har analyserat ett muskelprov på valpen och konstaterat att det var en vargvalp med skandinavisk härkomst. Det är ännu oklart vilket revir vargvalpen kommer ifrån.

Källa: Svensk Jakt