En ovanlig typ av salmonella har påträffats hos vildsvin i Skåne och Sörmland.

Salmonella choleraesuis har nu påträffats hos tre vildsvin, ett i Skåne samt två hägnade vildsvin i Sörmland, detta enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Samtliga av de 14 vildsvinen som fanns i det sörmländska hägnet ska ha avlivats.

Smittan konstaterades för första gången i Sverige under september i år hos en tamgrisbesättning i Skåne, nu har den alltså även upptäckts hos vildsvin.

– Smittan finns i vildsvinspopulationen. Den fortsatta övervakningen görs för att få en uppfattning om hur vanlig den är och var den förekommer, säger epidemiolog Cecilia Hultén på SVA i ett pressmeddelande.

Jägare och allmänhet uppmanas att fortsätta rapportera in fynd av döda och sjuka vildsvin. Anmälan kan göras via rapporteravilt.sva.se.