Tidigare i år beslutade länsstyrelsen i Jönköping att det blir förbjudet att utfodra vildsvin och dovhjort i de kvantiteter som tidigare gjorts utifrån en lokal dispyt som uppstått mellan markägare och två jägare.

Tvisten hade då handlat om de volymer på uppemot tio ton sockerbetor som hade lagts ut på olika ställen bland annat i den ena jägarens egen skog. Länsstyrelsen satte i sitt beslut en maxgräns att endast 50 kilo skulle får läggas ut vid åtelplatserna och menade att det var fullt tillräckligt för att en effektiv jakt ändå ska kunna bedrivas.

Nu överklagar de två jägarna beslutet till förvaltningsrätten då de anser att länsstyrelsens beslut strider mot jaktförordningen.