Under de senaste 50 åren har klövviltsstammarna ökat markant vilket har lett till stora konsekvenser för både naturen och för djuren. Nu startar projektet Vild & Bortskämd som tjurhar som mål att bidra till en viltstam i balans som kan leva på det som naturen kan ge, skriver Länsstyrelsen i Skåne.

I och med ökandet av stammarna har även utfodring med rotfrukter, bröd och matavfall ökat vilket kan ge negativa effekter av olika slag. Bland annat kan de leda till ökade skador på skogs- och jordbruk samt påverka klövviltarterna på så sätt att konkurrensen om det naturgivna fodret förändras eller ökar. 

Länsstyrelsen i Skåne skriver att projektet Vild & Bortskämd kommer att jobba med träffsäkra budskap, inspirerande och kunskapshöjande filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, medierelationer och inlägg i sociala medier, dialogmöten och exkursioner.