I Tyskland har regeringen beslutat att lätta på reglerna kring vargjakt. Fram tills nu har man bara fått jaga varg om den utgjort något hot mot människor. Framöver ska man däremot få jaga en varg om den vid upprepade tillfällen skadat boskap.

Debatten om vargar har blivit alltmer infekterad i takt med en ökad oro från lantbrukare som fått sina boskap attackerade av varg. Det finns cirka 400 vargar i Tyskland. Inga rapporter om att någon varg har överfallit människor har rapporterats sedan millennieskiftet då vargen åter kom till landet.

källa: aftonbladet.se