Fjällvråken finns i flera underarter och den skandinaviska är rödlistad i både Sverige och Norge och den beskrivs som ”nära hotad”. Häckningsområdet sträcker sig från Värmland till Norrbotten och en häckningsplats finns således i Bruksvallarna.

Nu har några renskötare blivit polisanmälda för artbrott av en privatperson för att de drivit in renar i ett avlyst område eftersom fjällvråken i det området just var inne i en häckning.

Det är nu upp till rättsväsendet och miljöåklagare att avgöra om renarnas närvaro i området är att betrakta som ett artbrott utifrån att det är förbjudet att störa djur under uppväxtperioden vilket även inkluderar fåglarnas häckningsperiod.