Skarp kritik mot regeringens beslut om förkortade jakttider på ripa.

Claes Nordmark, ordförande i Norrbottens kommuner riktar nu skarp kritik mot regeringens beslut om att förkorta ripjakten med en månad. Varken Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen i Västerbotten har föreslagit den förkortning som nu införs och beslutet togs emot av förvåning och frustration. Beslutet innebär att jakttiden på ripa förkortas med en månad, från 15 mars till 15 februari i Norrbotten och Västerbotten.

Ordförande för Jägareförbundet Norrbotten, Birgitta Isaksson säger i ett uttalande att ”Vinterjakten på ripa är död.” Vidare menar hon att väderförhållandena under de mörkaste månaderna är kalla, väderförhållandena kan vara mycket svåra och dagarna bjuder på väldigt få ljusa timmar. Birgitta fortsätter att berätta att telefonen gått varm då väldigt många är missnöjda över beslutet. Hon tror att eftersom man har så många andra frågor om hur man ska kunna vistas i naturen i fjällen överhuvudtaget så upprör denna fråga extra. Varje liten del som innebär att man drar åt snaran till att kunna vistas i fjällen upprör.

Birgitta avslutar sitt uttalande med att påtala att man kommer jobba vidare med frågan och även om Regeringen fattat ett beslut som ska ses över vart 6:e år så kan också Regeringen när som helst ändra ett beslut som är felaktigt.

Källa: P4 Norbotten