Den extrainsatta insamling av vargspillning som på gått sedan den 1 oktober uppdateras vecka för vecka, hittills har 299 individer hittats.

Insamlingen av DNA-prover syftar inte till att ge någon totalräkning av alla vargar i landet utan är tänkt att användas för att ta fram modeller för populationsberäkningar enligt fångst-återfångstmetoden.

En del av de vargar som hittats delas med Norge och kommer fördelas mellan länderna i slutrapporten i vår, den slutgiltiga siffran kan då komma att se annorlunda ut.

Följ rapporteringen här