I slutet av januari redovisade Agria Djurförsäkring i ett pressmeddelande de vanligaste diagnoser, medianålder vid rasens första veterinärbesök och vid dödsfall hos sex populära jakthundraser.

– Statistiken ger hundägare värdefull kunskap inför valet av hundras, men är också viktig för uppfödare i arbetet med hållbar avel och friska hundar, säger Patrik Olsson, hundexpert och affärsområdeschef på Agria.

Statistiken finns att hämta genom Agria Breed Profiles och som är tillgänglig för de kunder som har sin hund försäkrad i Agria och medlem i Agrias Breeders Club.
Alla jämförelser som nämns i texten bygger på statistik för varje hundras som jämförs med alla hundraser som ingår i Agria Breed Profiles. Medianåldern för första veterinärbesöket bland alla raser är 5,2 år och medianåldern för dödsfall bland alla raser är 7,4 år.

Jämthund
Jämthund är en av landets mest populära hundraser. Rasens medianålder vid första veterinärbesöket är 4,6 år, något tidigare än för jämförelsegruppen alla raser. De tre vanligaste orsakerna till veterinärbesök är skador, symtom från mage och tarm, samt smärta i rörelseapparaten, främst orsakat av patella, armbågen eller rygg. Annan diagnos som är mer vanlig är inflammation i de övre luftvägarna. Risken att drabbas av vilt och skottskador är högre än för jämförelsegruppen. Jämthunden har något kortare medianlivslängd på 7,1 år.

Norsk älghund (gråhund)
Den norska älghundens medianålder för första veterinärbesöket är 6,0 år, alltså något senare än för alla raser i jämförelsegruppen. De tre vanligaste orsakerna till veterinärbesök hos rasen är skador, hudproblem och tumörer. Den drabbas dock något mer sällan av mag- och tarmbesvär som är mycket vanligt i alla raser. Rasen har också en något längre medianålder på 7,4 år.

Drever
Drevern besöker veterinären mer sällan än alla raser. Medianåldern för det första veterinärbesöket inträffar när drevern är 5,7 år. De tre vanligaste diagnoserna hos rasen är symtom från mage och tarm, skador och tumörer. Hos tikarna sticker livmodersinflammation ut, överlag har de något oftare behov av djursjukvård än hanarna. Drevern drabbas också i större utsträckning av symtom från nedre luftvägar. Medianåldern vid dödsfall i rasen är 7,1 år.

Tax
De normalstora taxarnas medianålder för första veterinärbesöket är 7,3 år, alltså senare än för jämförelsegruppen. De tre vanligaste orsakerna till veterinärbesök hos rasen är symtom från mage och tarm, rörelseapparaten, framför allt diskbråck, samt tumörer. De drabbas också oftare av hjärtsjukdomar än jämförelsegruppen. Taxen har något kortare medianlivslängd på 6,8 år.

Wachtelhund
Wachtels första veterinärbesök infinner sig vid 5,2 år, samma medianålder som hos alla hundraser i jämförelsegruppen. På en övergripande nivå har den oftast drabbats av skador, mag- och tarmproblem samt tumörer. Rasen drabbas också mer än alla raser av öroninflammation, viltskador, hudskador och klobrott. Den har däremot mer sällan av besvär med exempelvis tänder och i analområdet. Medianåldern vid dödsfall i rasen är 6,8 år.

Östsibiriska laika
Medianålder för första veterinärbesöket är 3,7 år, alltså tidigare än för jämförelsegruppen alla raser. De tre vanligaste orsakerna till veterinärbesök hos rasen är skador, rörelseapparaten och mag- och tarmbesvär. Det är framför allt skadorna som sticker ut, bland annat hudtrauma och skador i möte med vilt, men också orm- och insektsbett. Rasen drabbas även i viss mån av patellaluxation, skador i leder, ligament och senor. I dagsläget finns det ingen statistik för rasens medianålder.