Den trebenta och avmagrade vargtik som synts till kring Linghed, Falu kommun, får lida i onödan på grund av byråkratiska skäl. Den uppfyller inte kriterierna för skyddsjakt och får bara avlivas med stöd av 40c om den anträffas av en slump. Jägare som sett vargen vågar inte avliva den och Länsstyrelsen får inte söka efter den.

40 c § Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark.

Det är med stöd av den här paragrafen i Jaktförordningen som den skadade vargen skulle kunna avlivas. Problemet är tolkningen att man måste påträffa djuret av en slump, man får alltså inte ge sig ut och leta efter den. Bevisbördan gällande om djuret var i sådant skick att den bör ha avlivats eller ej ligger på skytten, många jägare vågar därför inte utnyttja paragrafen när det gäller stora rovdjur, särskilt varg. Länsstyrelsen kan heller inte söka upp och avliva vargen eftersom det då i lagens mening är att betrakta som jakt.

Svt.se rapporterar även av de ansökningar som inkommit om skyddsjakt har avslagits, den aktuella vargen uppfyller inte de krav som ställs för att sådan ska beviljas.